Web Pro
1 Triệu / Năm
Miễn phí tên miền quốc tế 1 năm
> 50 tính năng website (Xem thêm)
Website CV, Blog cá nhân
Không giới hạn số khách truy cập
Dung lượng 550MB
Đào tạo Online
Cập nhật tính năng
Sao lưu hàng tuần
 
Company Pro
2 Triệu / Năm
Miễn phí tên miền quốc tế 1 năm
> 50 tính năng website (Xem thêm)
Website Công ty (Company)
Không giới hạn số khách truy cập
Dung lượng 700MB
Đào tạo Online
Cập nhật tính năng
Sao lưu hàng ngày
 
Shop Pro
3 Triệu / năm
Miễn phí tên miền quốc tế 1 năm
> 50 tính năng website (Xem thêm)
Website Thương mại điện tử
Không giới hạn số khách truy cập
Dung lượng 1500MB
Đào tạo Online
Cập nhật tính năng
Sao lưu hàng ngày
Tích hợp thương mại điện tử

Ngoài ra, Prowebvn cũng cung cấp dịch vụ SSL hiển thị thanh địa chỉ màu xanh đảm bảo website sẽ bảo mật và chuyên nghiệp hơn trong sử dụng, với chi phí duy trì 600K / 1 năm.

Xem thêm các câu hỏi thường gặp: FAQ

Ví dụ website có bảo mật SSL (Có https thanh địa chỉ màu xanh)

prowebvn-ssl

Ví dụ website không có bảo mật SSL (Không có https, thanh địa chỉ màu xám)

screen-shot-2016-09-23-at-15-15-01

 

Trân trọng,

Prowebvn Team